એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 04-04-2024 ના એરંડાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા 04-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-04-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1104 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1086થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1178 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1172 સુધીના બોલાયા હતા.

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1163થી રૂ. 1189 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1123થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1162 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1155થી રૂ. 1169 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ (Eranda Price 04-04-2024):

તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 1070 1140
ગોંડલ 801 1166
જુનાગઢ 1000 1107
જામનગર 1050 1121
કાલાવડ 1075 1119
સાવરકુંડલા 1100 1129
જામજોધપુર 1050 1136
જેતપુર 1050 1101
ઉપલેટા 1115 1150
વિસાવદર 1085 1151
ધોરાજી 1101 1136
મહુવા 960 1092
અમરેલી 1050 1117
કોડીનાર 1000 1138
તળાજા 1130 1135
હળવદ 1101 1155
ભાવનગર 1105 1150
જસદણ 900 1121
બોટાદ 1045 1104
વાંકાનેર 1086 1114
મોરબી 1070 1122
ભેંસાણ 1000 114
ભચાઉ 1100 1148
અંજાર 1130 1172
ભુજ 1135 1156
લાલપુર 1070 1075
દશાડાપાટડી 1135 1140
ધ્રોલ 1010 1096
ડિસા 1140 1170
ભાભર 1150 1176
પાટણ 1135 1183
ધાનેરા 1140 1165
મહેસાણા 1100 1170
વિજાપુર 1115 1174
હારીજ 1131 1180
માણસા 1100 1175
ગોજારીયા 1130 1161
વિસનગર 1105 1178
પાલનપુર 1125 1172
તલોદ 1121 1165
થરા 1163 1189
દહેગામ 1123 1146
ભીલડી 1140 1171
દીયોદર 1140 1175
વડાલી 1125 1182
કલોલ 1140 1170
સિધ્ધપુર 1110 1177
હિંમતનગર 1140 1162
કુકરવાડા 1100 1175
મોડાસા 1130 1156
ધનસૂરા 1130 1150
ઇડર 1160 1173
પાથાવાડ 1110 1165
બેચરાજી 1155 1169
વડગામ 1145 1161
ખેડબ્રહ્મા 1147 1162
કપડવંજ 1080 1120
વીરમગામ 1120 1140
થરાદ 1130 1172
રાસળ 1130 1145
બાવળા 1101 1158
સાણંદ 1107 1142
રાધનપુર 1140 1168
આંબલિયાસણ 1115 1134
સતલાસણા 1130 1149
ઇકબાલગઢ 1140 1157
શિહોરી 1140 1181
ઉનાવા 1115 1170
લાખાણી 1140 1168
પ્રાંતિજ 1150 1175
સમી 1160 1178
વારાહી 1150 1167
ચાણસ્મા 1077 1176
દાહોદ 1100 1120
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment