આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (08/01/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 08/01/2024 Amreli Apmc Rate

WhatsApp Group Join Now

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (08/01/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 08/01/2024 Amreli Apmc Rate

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 08/01/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1279 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 899થી રૂ. 1476 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ દાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2130થી રૂ. 3495 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3275 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 4059 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 473થી રૂ. 517 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 636 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં બંસીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1610થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 721થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1918 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1099થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 864થી રૂ. 893 સુધીના બોલાયા હતા. મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 3360 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2775થી રૂ. 2775 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Today 08/01/2024 Amreli Apmc Rate) :

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Amreli Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1000 1450
શિંગ મઠડી 850 1279
શિંગ મોટી 899 1476
શિંગ દાણા 1400 1440
તલ સફેદ 2130 3495
તલ કાળા 2800 3275
તલ કાશ્મીરી 2800 4059
બાજરો 473 517
ઘઉં ટુકડા 496 636
ઘઉં લોકવન 525 606
ઘઉં બંસી 500 544
અડદ 1610 1970
ચણા 721 1131
તુવેર 1100 1918
એરંડા 1099 1117
રાઈ 1200 1200
ધાણા 1050 1236
સોયાબીન 864 893
મરચા લાંબા 1050 3360
અજમા 2775 2775

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

1 thought on “આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (08/01/2024) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 08/01/2024 Amreli Apmc Rate”

Leave a Comment