તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; 3070 ઉંચો ભાવ, જાણો આજના (02/03/2024) તલના બજાર ભાવ

Today 02/03/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2440થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા. ...
Read more

જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 01/03/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

Today 02/03/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 5154 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (02/03/2024 ના) અડદના બજારભાવ

Today 02/03/2024 Arad Apmc Rate આજના અડદના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
અડદના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

મગના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (02/03/2024 ના) મગના બજારભાવ

Today 02/03/2024 Mag Apmc Rate આજના મગના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
મગના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં મગના ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 1806 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

ચણાના ભાવમાં થયો મોટો સુધારો; જાણો આજના (તા. 02/03/2024 ના) તમામ બજારમાં ચણાના બજાર ભાવ

Today 02/03/2024 Chickpeas Apmc Rate આજના ચણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

રાયડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 02/03/2024 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ

Today 02/03/2024 Rayda Apmc Rate આજના રાયડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

ધાણાના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 02/03/2024 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ

Today 02/03/2024 Coriander Apmc Rate આજના ધાણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
ધાણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (02/03/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ

Today 02/03/2024 Peanuts Apmc Rate આજના જાડી અને જીણી મગફળીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1112થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. ...
Read more

ડુંગળીના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (02/03/2024) ડુંગળીના બજાર ભાવ

Today 02/03/2024 Onion Apmc Rate આજના લાલ અને સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
લાલ ડુંગળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લાલ ડુંગળીના ભાવ રૂ. 110થી રૂ. 311 સુધીના બોલાયા હતા. ...
Read more
1235 Next