આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 02/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 02/12/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ…

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 3352, જાણો આજના તલના બજાર ભાવ

તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તારીખ 30/11/2022 ને બુધવારના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલની 571 ગુણીના…

નવી મગફળીના ભાવમાં તેજી: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1905, જાણો આજના મગફળીના બજારભાવ

મગફળીની આવકનો અભાવ અને પિલાણ મિલોની લેવાલી સારી હોવાથી સરેરાશ મગફળીની બજારમાં મણે રૂ. 10નો સુધારો…

આજે ડુંગળીના ભાવમાં સુધારો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 550, જાણો આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

ડુંગળીની બજારમાં ભાવમાં મણે રૂ. 10થી 20નો ઘટાડો થયો હતો. નવી ડુંગળીની આવકો ગોંડલ અને રાજકોટમાં…

એરંડાના ભાવમાં તેજી: આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 1476, જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તારીખ 30/11/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 526…

કપાસના ભાવમાં તેજી: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1920, જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તારીખ 30/11/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 32000 મણ…

આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 30/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 30/11/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ…

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 3221, જાણો આજના તલના બજાર ભાવ

તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તારીખ 29/11/2022 ને મંગળવારના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલની…

નવી મગફળીના ભાવમાં તેજી: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1900, જાણો આજના મગફળીના બજારભાવ

મગફળીની આવકનો અભાવ અને પિલાણ મિલોની લેવાલી સારી હોવાથી સરેરાશ મગફળીની બજારમાં મણે રૂ. 10નો સુધારો…