ઘઉંના ભાવમાં ભારે ઉછાળો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 632, જાણો આજના ઘઉંના તમામ માર્કેટના બજાર ભાવ

ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 02/06/2022 ને ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં…

એરંડાના ભાવમાં ભારે ઉછાળો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1519, જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 02/06/2022 ને ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં…

આજના તા. 02/06/2022, ગુરુવારના બજાર ભાવ: જાણો તમારા પાકનો ભાવ, ભવ જાણી વેચાણ કરો

આજના તા. 02/06/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, અમરેલી, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ…

ઘઉંના ભાવમાં ભારે ઉછાળો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 629, જાણો આજના ઘઉંના તમામ માર્કેટના બજાર ભાવ

ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 01/06/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં…

એરંડાના ભાવમાં ભારે ઉછાળો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1512, જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો ગઈ કાલે તારીખ 01/06/2022 ને બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં…

એરંડાના ભાવમાં ભારે ઉછાળો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1530, જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો તારીખ 28/05/2022 ને શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાની 700…

ઘઉંના ભાવમાં ભારે ઉછાળો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 661, જાણો આજના ઘઉંના તમામ માર્કેટના બજાર ભાવ

ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો તારીખ 28/05/2022 ને શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ઘઉંની 300…

બાજરીના ભાવમાં ભારે ઉછાળો: આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 531, જાણો આજના બાજરીના બજાર ભાવ

બાજરીની બજારમાં આવકો વધતી ન હોવાથી ભાવમાં સરેરાશ મજબૂતાઈ જોવા મળી હતી. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતનાં…

જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો ભાવ ઉંઝામાં રૂ. 4603, જાણો આજના જીરૂના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તારીખ 28/05/2022 ને શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂની 550…