કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 29/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

gkmarugujarat.com
Today 29/02/2024 Cotton Apmc Rate:  કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 28/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

Today 28/02/2024 Cotton Apmc Rate gkmarugujarat.com
કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Cotton Apmc Rate

gkmarugujarat.com
કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Cotton Apmc Rate કપાસના ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 26/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Cotton Apmc Rate

gkmarugujarat.com
કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 26/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Cotton Apmc Rate ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો?? જાણો આજના (તા. 24/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 24/02/2024 Cotton Apmc Rate

Today 24/02/2024 Cotton Apmc Rate gkmarugujarat.com
કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો?? જાણો આજના (તા. 24/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 24/02/2024 Cotton Apmc Rate ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? જાણો આજના (તા. 23/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 23/02/2024 Cotton Apmc Rate

gkmarugujarat.com
કપાસમાં ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? જાણો આજના (તા. 23/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 23/02/2024 Cotton Apmc Rate કપાસના ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 22/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Cotton Apmc Rate

gkmarugujarat.com
કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 22/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Cotton Apmc Rate ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 21/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Cotton Apmc Rate

gkmarugujarat.com
કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 21/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Cotton Apmc Rate કપાસના ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 19/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 19/02/2024 Cotton Apmc Rate

કપાસમાં ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 19/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 19/02/2024 Cotton Apmc Rate કપાસના બજાર ...
Read more
12337 Next