કપાસના ભાવમાં ઉછાળો યથાવત્: આજનો ઉંચો ભાવ કેટલો? જાણો આજના (તા. 24/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/03/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1490થી રૂ. 1650 સુધીના…

કપાસનો મોટો સર્વે; ભાવમાં થશે વધારો? જાણો આજના (તા. 23/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/03/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1648 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં વધારો યથાવત્, જાણો આજના (તા. 22/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21/03/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 1634 સુધીના…

આખરે કપાસના ભાવમાં થયો વધારો, જાણો આજના (તા. 21/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18/03/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1616 સુધીના…

આજે કપાસના ભાવમાં થયો વધારો, જાણો આજના (તા. 20/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18/03/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1616 સુધીના…

કપાસનો મોટો સર્વે: ભાવમાં થયો વધારો, જાણો આજના (તા. 18/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17/03/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1610 સુધીના…

કપાસનો મોટો સર્વે: ભાવ વધશે કે ઘટશે? જાણો આજના (તા. 17/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/03/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1430થી રૂ. 1600 સુધીના…

આજે કપાસના ભાવમાં થયો વધારો; જાણો આજના (તા. 16/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15/03/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1600 સુધીના…

આખરે કપાસના ભાવમાં ઘટાડો અટક્યો; જાણો આજના (તા. 15/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/03/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1591 સુધીના…