આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29/02/2024) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ

Today 29/02/2024 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 29/02/2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 29/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

Today 29/02/2024 Eranda Apmc Rate આજના એરંડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 29/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

gkmarugujarat.com
Today 29/02/2024 Cotton Apmc Rate:  કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (28/02/2024) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ

gkmarugujarat.com
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 28/02/2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 28/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

gkmarugujarat.com
એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 28/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ

Today 28/02/2024 Cotton Apmc Rate gkmarugujarat.com
કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/02/2024) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 27/02/2024 Jamnagar Apmc Rate

gkmarugujarat.com
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/02/2024) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 27/02/2024 Jamnagar ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Eranda Apmc Rate

Today 27/02/2024 Eranda Apmc Rate આજના એરંડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Eranda Apmc Rate ...
Read more

કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Cotton Apmc Rate

gkmarugujarat.com
કપાસમાં ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Cotton Apmc Rate કપાસના ...
Read more
123125 Next