કપાસના ભાવનો મોટો સર્વે: ભાવ વધશે કે ઘટશે? જાણો આજના (તા. 25/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસની બજારમાં એપ્રિલમાં આવકો વધે તેવી વેપારીઓની ધારણાં છે, જો આવકો વધશે તો બજારમાં ઘટાડો થાય…

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 25/03/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/03/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1236 સુધીના…

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/03/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/03/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1243 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં ઉછાળો યથાવત્: આજનો ઉંચો ભાવ કેટલો? જાણો આજના (તા. 24/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/03/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1490થી રૂ. 1650 સુધીના…

કપાસનો મોટો સર્વે; ભાવમાં થશે વધારો? જાણો આજના (તા. 23/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/03/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1648 સુધીના…

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/03/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/03/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1257 સુધીના…

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 22/03/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21/03/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1240 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં વધારો યથાવત્, જાણો આજના (તા. 22/03/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21/03/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 1634 સુધીના…

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 21/03/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20/03/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1245 સુધીના…