મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો 20-03-2024 ના મગફળીના ભાવ

Magfali Price જાડી અને જીણી મગફળીના ભાવ Gkmarugujarat.com
Magfali Price: જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-03-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. ...
Read more

અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (28/02/2024 ના) અડદના બજારભાવ #2

Today 29/02/2024 Arad Apmc Rate આજના અડદના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
અડદના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1831 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (29/02/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ

Today 29/02/2024 Peanuts Apmc Rate આજના જાડી અને જીણી મગફળીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા. ...
Read more

અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (28/02/2024 ના) અડદના બજારભાવ

Today 28/02/2024 Arad Apmc Rate આજના અડદના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
અડદના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 1540થી રૂ. 1828 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

મગફળીના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (28/02/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ

gkmarugujarat.com
જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. ...
Read more

અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (27/02/2024 ના) અડદના બજારભાવ – Today 27/02/2024 Arad Apmc Rate

Today 27/02/2024 Arad Apmc Rate આજના અડદના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (27/02/2024 ના) અડદના બજારભાવ – Today 27/02/2024 Arad Apmc Rate અડદના બજાર ભાવની વાત ...
Read more

મગફળીના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (27/02/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 27/02/2024 Peanuts Apmc Rate

Today 27/02/2024 Peanuts Apmc Rate આજના જાડી અને જીણી મગફળીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
મગફળીના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (27/02/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 27/02/2024 Peanuts Apmc Rate જાડી મગફળીના બજાર ભાવની ...
Read more

અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (26/02/2024 ના) અડદના બજારભાવ – Today 26/02/2024 Arad Apmc Rate

Today 26/02/2024 Arad Apmc Rate આજના અડદના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (26/02/2024 ના) અડદના બજારભાવ – Today 26/02/2024 Arad Apmc Rate અડદના બજાર ભાવની વાત ...
Read more

મગફળીના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (26/02/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 26/02/2024 Peanuts Apmc Rate

Today 26/02/2024 Peanuts Apmc Rate આજના જાડી અને જીણી મગફળીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
મગફળીના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (26/02/2024 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 26/02/2024 Peanuts Apmc Rate જાડી મગફળીના બજાર ભાવની ...
Read more
12347 Next