કપાસના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 28/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/01/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1580થી રૂ. 1706 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 27/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 25/01/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1703 સુધીના બોલાયા હતા.…

કપાસના ભાવ ફરી ઘટાડા તરફ; જાણો આજના (તા. 25/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 24/01/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.…

આજે કપાસના ભાવમાં તેજી કે મંદી; જાણો આજના (તા. 24/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 23/01/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 1717 સુધીના બોલાયા હતા.…

આજે કપાસના ભાવમાં ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 23/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 21/01/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1725 સુધીના બોલાયા હતા.…

આજે કપાસના ભાવમાં ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 21/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/01/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા.…

આજે કપાસના ભાવમાં ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 20/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 19/01/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ.…

આજે કપાસના ભાવમાં ઉછાળો; જાણો આજના (તા. 19/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 18/01/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1754 સુધીના બોલાયા હતા.…

કપાસના ભાવને લઈને ખેડુતો મક્કમ; જાણો આજના (તા. 18/01/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

ગુજરાતમાં કપાસની વેચવાલી એકદમ ઓછી થઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને ઉત્તરાયણ પછી ખેડૂતો ભાવ વધે તો…