તલના ભાવમાં ઉંચી સપાટીએ થયો ઘટાડો; જાણો આજના (08/12/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Sesame Apmc Rate

Today 08/12/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ઉંચી સપાટીએ થયો ઘટાડો; જાણો આજના (08/12/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2650થી રૂ. 3260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3263 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ … Read more

અડદના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 2130, જાણો આજના (08/12/2023 ના) અડદના બજારભાવ – Today 08/12/2023 Arad Apmc Rate

Today 08/12/2023 Arad Apmc Rate આજના અડદના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

અડદના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 2130, જાણો આજના (08/12/2023 ના) અડદના બજારભાવ – Today 08/12/2023 Arad Apmc Rate અડદના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 1535થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના … Read more

મગના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 2641, જાણો આજના (08/12/2023 ના) મગના બજારભાવ – Today 08/12/2023 Mag Apmc Rate

Today 08/12/2023 Mag Apmc Rate આજના મગના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

મગના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 2641, જાણો આજના (08/12/2023 ના) મગના બજારભાવ – Today 08/12/2023 Mag Apmc Rate મગના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં મગના ભાવ રૂ. 1460થી રૂ. 2060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં મગના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં મગના … Read more

ચણાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 08/12/2023 ના) તમામ બજારમાં ચણાના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Chickpeas Apmc Rate

Today 08/12/2023 Chickpeas Apmc Rate આજના ચણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

ચણાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 08/12/2023 ના) તમામ બજારમાં ચણાના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Chickpeas Apmc Rate ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ … Read more

રાયડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 08/12/2023 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Rayda Apmc Rate

Today 08/12/2023 Rayda Apmc Rate આજના રાયડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

રાયડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 08/12/2023 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Rayda Apmc Rate રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 908થી રૂ. 1019 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1035 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 976થી … Read more

ધાણાના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 08/12/2023 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Coriander Apmc Rate

Today 08/12/2023 Coriander Apmc Rate આજના ધાણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

ધાણાના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 08/12/2023 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Coriander Apmc Rate ધાણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના ભાવ રૂ. … Read more

મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (08/12/2023 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 08/12/2023 Peanuts Apmc Rate

Today 08/12/2023 Peanuts Apmc Rate આજના જાડી અને જીણી મગફળીના બજાર ભાવ

મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (08/12/2023 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 08/12/2023 Peanuts Apmc Rate જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1428 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1358 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1205થી … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં સતત ઘટતી બજાર; જાણો આજના (08/12/2023) ડુંગળીના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Onion Apmc Rate

Today 08/12/2023 Onion Apmc Rate આજના લાલ અને સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

ડુંગળીના ભાવમાં સતત ઘટતી બજાર; જાણો આજના (08/12/2023) ડુંગળીના બજાર ભાવ – Today 08/12/2023 Onion Apmc Rate ગુજરાતમાં તમામ સેન્ટરમાં હવે નવી ડુંગળીની આવકો વધી રહી છે. ગોંડલની સાથે હવે મહુવામાં પણ આવકો વધી હતી અને આજે તો 50 હજાર કટ્ટા ઉપરની આવક થઈ હતી. ડુંગળીની બજારમાં આગામી દિવસોમાં જેમ-જેમ આવકો વધશે તેમ બજારમાં હજી … Read more

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ઘટાડો અટક્યો; જાણો આજના (08/12/2023 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 08/12/2023 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

08/12/2023 Turmeric Soybeans Apmc Rate આજના તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ઘટાડો અટક્યો; જાણો આજના (08/12/2023 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 08/12/2023 Turmeric And Soybeans Apmc Rate તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. … Read more