કપાસના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 26/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/05/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1463 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 25/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/05/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1463 સુધીના…

વેચાવલી વધતાં કપાસના ભાવમાં મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/05/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1380થી રૂ. 1469 સુધીના…

કપાસની બજારમાં મંદીમાં થશે વધુ વધારો; જાણો આજના (તા. 23/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

રૂની બજારો તુટતા કપાસની બજારમાં સોમવારે વધુ રૂ. 40થી 50નો પ્રતિ 20 કિલોએ ઘટાડો થયો હતો.…

કપાસના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 22/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/05/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ.…

કપાસના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 19/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18/05/2023, ગુરુવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 1560 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 18/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17/05/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 1550 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 17/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/05/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1579 સુધીના…

કપાસના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 16/05/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ

રૂની બજારમાં નરમાઈ યથાવત છે અને ભાવમાં મણે વધુ રૂ. 10નો ઘટાડો થયો હતો. કપાસની આવકો…