તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3715, જાણો આજના (30/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 30/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3715, જાણો આજના (30/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 3390 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3307 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

અડદના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 2650, જાણો આજના (30/11/2023 ના) અડદના બજારભાવ – Today 30/11/2023 Arad Apmc Rate

Today 30/11/2023 Arad Apmc Rate આજના અડદના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

અડદના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 2650, જાણો આજના (30/11/2023 ના) અડદના બજારભાવ – Today 30/11/2023 Arad Apmc Rate વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 1525થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવાના માર્કેટ યાર્ડમાં અડદના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2077 સુધીના બોલાયા હતા. ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

મગના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 2761, જાણો આજના (30/11/2023 ના) મગના બજારભાવ – Today 30/11/2023 Mag Apmc Rate

Today 30/11/2023 Mag Apmc Rate આજના મગના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

મગના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 2761, જાણો આજના (30/11/2023 ના) મગના બજારભાવ – Today 30/11/2023 Mag Apmc Rate મગના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં મગના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1964 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં મગના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં મગના ભાવ … Read more

ચણાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) તમામ બજારમાં ચણાના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Chickpeas Apmc Rate

Today 30/11/2023 Chickpeas Apmc Rate આજના ચણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

ચણાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) તમામ બજારમાં ચણાના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Chickpeas Apmc Rate ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1203 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ … Read more

રાયડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Rayda Apmc Rate

Today 30/11/2023 Rayda Apmc Rate આજના રાયડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

રાયડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Rayda Apmc Rate રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 890થી … Read more

વાવેતર ઘટતાં ધાણાના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Coriander Apmc Rate

Today 30/11/2023 Coriander Apmc Rate આજના ધાણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

વાવેતર ઘટતાં ધાણાના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Coriander Apmc Rate જીરૂ બાદ હવે ધાણાની બજારમાં સટ્ટોડિયા એન્ટર થયા છે અને બજારમાં ઝડપી તેજી આવી રહી છે. ધાણાના વાવેતર 60થી 70 ટકા ઘટવાની સંભાવના વચ્ચે વાયદામાં સતત તેજી આવી છે અને તાજેતરમાં નોન … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1000, જાણો આજના (30/11/2023) ડુંગળીના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Onion Apmc Rate

Today 30/11/2023 Onion Apmc Rate આજના લાલ અને સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

ડુંગળીના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 1000, જાણો આજના (30/11/2023) ડુંગળીના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Onion Apmc Rate દિવાળી પહેલા એક વખત લાઇટમાં આવેલ બજારો પાછી પડી હતી, પણ દિવાળી વેકેશન ખુલતાં ફરી લોકલ ડિમાન્ડ સાથે પરપ્રાંતની લેવાલીથી સારી ડુંગળીમાં પ્રતિ 20 કિલો ભાવ રૂ. 1000ની સપાટીને આંબી ગયા છે. જુની … Read more

નવી મગફળીના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (30/11/2023 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 30/11/2023 Peanuts Apmc Rate

Today 30/11/2023 Peanuts Apmc Rate આજના જાડી અને જીણી મગફળીના બજાર ભાવ

નવી મગફળીના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (30/11/2023 ના) મગફળીના બજારભાવ – Today 30/11/2023 Peanuts Apmc Rate જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1465 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1369 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનારના માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ … Read more

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (30/11/2023 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 30/11/2023 Turmeric And Soybeans Apmc Rate

30/11/2023 Turmeric Soybeans Apmc Rate આજના તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (30/11/2023 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ – 30/11/2023 Turmeric And Soybeans Apmc Rate તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2285 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ … Read more