આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 03/02/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ - GKmarugujarat

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 03/02/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 03/02/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 518થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 594 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1696 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1436 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શીંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 3561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5861 સુધીના બોલાયા હતા.

કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવું જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4301થી રૂ. 6391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 1431 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણી નવીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 5451 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 6601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણા નવાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 101થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 246 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 141થી રૂ. 211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 518 550
ઘઉં ટુકડા 520 594
કપાસ 1251 1696
મગફળી જીણી 940 1436
મગફળી જાડી 830 1461
શીંગ ફાડા 821 1761
એરંડા 1000 1381
તલ 2201 3561
જીરૂ 4500 5861
કલંજી 1251 2851
નવું જીરૂ 4301 6391
ધાણા 871 1431
ધાણી 1226 1461
ધાણી નવી 1001 2651
મરચા 1701 5451
મરચા સૂકા પટ્ટો 1501 6601
ધાણા નવા 901 1801
લસણ 101 481
ડુંગળી 71 246
ડુંગળી સફેદ 141 211
ગુવારનું બી 1031 1101
બાજરો 451 451
જુવાર 801 1161
મકાઈ 476 476
મગ 551 1601
ચણા 861 946
વાલ 451 2601
અડદ 801 1421
ચોળા/ચોળી 801 1111
મઠ 1501 1561
તુવેર 751 1601
સોયાબીન 951 1036
રાઈ 601 1001
મેથી 601 1191
ગોગળી 891 1221
કાળી જીરી 201 2411
વટાણા 721 931

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Comment