તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (16/03/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1555થી રૂ. 2105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1771થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1685થી રૂ. 1937 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1771થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2016 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2030 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1445થી રૂ. 1888 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1875થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1755થી રૂ. 2165 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1659થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1760થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1680થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15/03/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 854થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 809થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 775થી રૂ. 776 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 839 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 826 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 16/03/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 827થી રૂ. 828 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 761 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 846 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 836 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 780થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 854 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 791 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 822થી રૂ. 836 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 915થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15552105
ભાવનગર17711780
ગોંડલ10002041
ઉપલેટા16851937
ધોરાજી17711961
વિસાવદર17002016
તળાજા11401871
જસદણ11001900
જામનગર15002030
જેતપુર14501890
મહુવા7602200
જામજોધપુર16002061
અમરેલી7401850
સાવરકુંડલા17011861
લાલપુર14451888
ધ્રોલ17001950
માંડલ18752361
ભેંસાણ17552165
કડી16591900
બેચરાજી18011901
સાણંદ17601761
દાહોદ16801750

સોયાબીનના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Apmc Rate):

તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ854876
વિસાવદર809865
પોરબંદર775776
ગોંડલ800871
જસદણ751839
ભાવનગર820821
જામજોધપુર810876
સાવરકુંડલા825826
જેતપુર801856
કોડીનાર800876
મોરબી827828
રાજુલા760761
ધોરાજી750846
અમરેલી830836
ભેંસાણ780860
વેરાવળ801854
વાંકાનેર600791
મહુવા822836
ઇડર815880
દાહોદ915921
હિંમતનગર750850
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “તુવેર અને સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (16/03/2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજારભાવ”

Leave a Comment