આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 10/01/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 510 થી 576 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 518 થી 610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1551 થી 1781 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 920 થી 1341 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 800 થી 1421 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શીંગ ફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 801 થી 1661 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1036 થી 1396 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1776 થી 3181 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3951 થી 6591 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મરચા સૂકા પટ્ટોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2001 થી 4901 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણા નવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1276 થી 1781 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 106 થી 586 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ડુંગળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 61 થી 281 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ડુંગળી સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 70 થી 216 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 351 થી 451 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 851 થી 926 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા નવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 921 થી 1026 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1076 થી 2391 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 510 576
ઘઉં ટુકડા 518 610
કપાસ 1551 1781
મગફળી જીણી 920 1341
મગફળી જાડી 800 1421
શીંગ ફાડા 801 1661
એરંડા 1036 1396
તલ 1776 3181
જીરૂ 3951 6591
કલંજી 1801 3291
ધાણા 1000 1701
ધાણી 1100 1651
મરચા સૂકા પટ્ટો 2001 4901
ધાણા નવા 1276 1781
લસણ 106 586
ડુંગળી 61 281
ડુંગળી સફેદ 70 216
બાજરો 351 451
જુવાર 561 961
મકાઈ 450 511
મગ 391 1631
ચણા 851 926
ચણા નવા 921 1026
વાલ 1076 2391
અડદ 626 1451
ચોળા/ચોળી 701 1451
મઠ 876 1531
તુવેર 911 1511
રાજગરો 1051 1051
સોયાબીન 951 1081
રાઈ 1001 1131
મેથી 601 1231
અજમો 101 2351
ગોગળી 841 1141
સુરજમુખી 1271 1271
વટાણા 361 861

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *