આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 20/03/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ - GKmarugujarat

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 20/03/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 20/03/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 452થી રૂ. 712 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1426 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શીંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4501થી રૂ. 6351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 2101થી રૂ. 5401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 2051થી રૂ. 6201 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા-સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 6401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 61થી રૂ. 201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 226 સુધીના બોલાયા હતા.

ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 191થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1281થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 986 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 430 516
ઘઉં ટુકડા 452 712
કપાસ 1001 1611
મગફળી જીણી 1015 1426
મગફળી જાડી 910 1491
શીંગ ફાડા 1061 1851
એરંડા 1011 1271
જીરૂ 4501 6351
ધાણા 951 1801
ધાણી 1051 2851
મરચા 2101 5401
મરચા સૂકા પટ્ટો 2051 6201
મરચા-સૂકા ઘોલર 2201 6401
ડુંગળી 61 201
ડુંગળી સફેદ 180 226
ગુવારનું બી 800 800
બાજરો 191 461
જુવાર 601 1111
મકાઈ 401 451
મગ 1281 1281
ચણા 881 986
વાલ 511 2631
વાલ પાપડી 421 2976
અડદ 941 1121
ચોળા/ચોળી 476 1631
મઠ 501 901
તુવેર 811 1581
રાજગરો 601 61
સોયાબીન 700 996
રાયડો 591 951
રાઈ 1081 1151
મેથી 751 1361
સુવા 1451 1451
કળથી 901 901
ગોગળી 650 1251
કાળી જીરી 401 2076
સુરજમુખી 901 1121
વટાણા 441 941

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Comment