આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 25/01/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 25/01/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 582થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 574થી રૂ. 638 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શીંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 1671 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1391 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2651થી રૂ. 3521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2901 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3101થી રૂ. 5531 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 2921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવું જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3851થી રૂ. 6271 સુધીના બોલાયા હતા.

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 2151થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણી નવીના બજાર ભાવ રૂ. 1211થી રૂ. 2551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 1751થી રૂ. 4701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણા નવાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1726 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 121થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 51થી રૂ. 266 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 136થી રૂ. 201 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 582 600
ઘઉં ટુકડા 574 638
કપાસ 1501 1701
મગફળી જીણી 960 1421
મગફળી જાડી 840 1481
શીંગ ફાડા 941 1671
એરંડા 1051 1391
તલ 2651 3521
કાળા તલ 2001 2901
જીરૂ 3101 5531
કલંજી 1651 2921
નવું જીરૂ 3851 6271
વરિયાળી 2151 2401
ધાણા 800 1571
ધાણી 1100 1501
ધાણી નવી 1211 2551
મરચા સૂકા પટ્ટો 1751 4701
ધાણા નવા 1000 1726
લસણ 121 501
ડુંગળી 51 266
ડુંગળી સફેદ 136 201
ગુવારનું બી 1161 1161
બાજરો 361 511
જુવાર 961 1141
મકાઈ 491 491
મગ 576 1621
ચણા 821 926
વાલ 451 2601
અડદ 651 1451
ચોળા/ચોળી 676 1351
મઠ 1561 1651
તુવેર 601 1521
સોયાબીન 900 1046
રાઈ 941 1041
મેથી 881 1331
અજમો 2276 2276
ગોગળી 851 1141
સુરજમુખી 801 801
વટાણા 351 791

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *