આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: બજારમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના (તા. 27/01/2023 ના) કપાસ, મગફળી, જીરુ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 27/01/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 564થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 554થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1686 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શીંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 876થી રૂ. 1691 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1386 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1751થી રૂ. 3551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3301થી રૂ. 5561 સુધીના બોલાયા હતા.

કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1551થી રૂ. 2961 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવું જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4151થી રૂ. 6101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1481 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણી નવીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 1601થી રૂ. 4951 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણા નવાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 131થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 51થી રૂ. 241 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 121થી રૂ. 196 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 564 574
ઘઉં ટુકડા 554 630
કપાસ 1001 1686
મગફળી જીણી 950 1400
મગફળી જાડી 840 1521
શીંગ ફાડા 876 1691
એરંડા 1031 1386
તલ 1751 3551
જીરૂ 3301 5561
કલંજી 1551 2961
નવું જીરૂ 4151 6101
ધાણા 900 1481
ધાણી 1000 1501
ધાણી નવી 1000 2551
મરચા સૂકા પટ્ટો 1601 4951
ધાણા નવા 800 1651
લસણ 131 501
ડુંગળી 51 241
ડુંગળી સફેદ 121 196
બાજરો 401 451
જુવાર 901 1141
મકાઈ 471 471
મગ 951 1671
ચણા 821 921
વાલ 501 2526
વાલ પાપડી 2801 2801
અડદ 831 1441
ચોળા/ચોળી 776 901
મઠ 1651 1651
તુવેર 901 1591
સોયાબીન 900 1056
રાઈ 751 1051
મેથી 851 1241
અજમો 2726 2726
ગોગળી 726 1291
કાંગ 881 881
વટાણા 551 881

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *