આજે ચણાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક વધારો; જાણો આજના (16-04-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ચણા Chana Price 16-04-2024

ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1264 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1233 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1239 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1428 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1096થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1006થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1204 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1245થી રૂ. 1313 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1194 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1542 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1064થી રૂ. 1197 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1099થી રૂ. 1214 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1145થી રૂ. 1208 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1193થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ચણાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના ચણાના બજાર ભાવ

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1229 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1213 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા.

વીસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 992થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1210થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. સમી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા ના બજાર ભાવ (Chana Price 16-04-2024)

તા. 15-04-2024, સોમવારના  બજાર ચણાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15002200
ગોંડલ11011245
જામનગર11001236
જૂનાગઢ11001264
જામજોધપુર11011231
જેતપુર11501231
અમરેલી10001233
માણાવદર11001200
બોટાદ11001239
પોરબંદર10301195
ભાવનગર11001428
જસદણ12301260
કાલાવડ10961230
ધોરાજી10061221
રાજુલા9051221
ઉપલેટા10001204
કોડીનાર10001215
મહુવા12451313
હળવદ10701194
સાવરકુંડલા11251241
તળાજા10001542
વાંકાનેર11301236
લાલપુર10451200
જામખંભાળિયા10501206
ધ્રોલ10641197
માંડલ11011132
ભેંસાણ10001225
ધારી10991214
વેરાવળ11451208
વિસાવદર11931255
બાબરા11411229
હારીજ10901213
હિંમતનગર11001221
રાધનપુર11701207
ખંભાત8501221
મોડાસા10601191
કડી10401098
બેચરાજી9001076
બાવળા11411251
વીસનગર9921216
દાહોદ12101215
પાલનપુર11151116
સમી11751200
ચણા Chana Price 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “આજે ચણાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક વધારો; જાણો આજના (16-04-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ”

Leave a Comment