એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 06-04-2024 ના એરંડાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 06-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 05-04-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1058થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1134થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1177 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1127થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1074થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1136થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1173 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1155થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1179 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 05-04-2024 ના એરંડાના ભાવ

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1133થી રૂ. 1202 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1187 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1165થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1161થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 06-04-2024):

તા. 05-04-2024, શુક્રવારના બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10501138
ગોંડલ7111176
જુનાગઢ10001116
જામનગર10501121
સાવરકુંડલા10501160
જામજોધપુર10501151
જેતપુર10501146
ઉપલેટા11001158
વિસાવદર10851141
ધોરાજી11261136
મહુવા10581078
અમરેલી10601110
કોડીનાર11001143
તળાજા11341138
હળવદ11011159
ભાવનગર9801151
જસદણ9001125
બોટાદ9051113
વાંકાનેર10351090
મોરબી10801128
ભેંસાણ10001136
જામખંભાળિયા10001108
ભચાઉ11401159
અંજાર10501177
ભુજ11271152
લાલપુર10741087
દશાડાપાટડી11361141
ધ્રોલ10001117
માંડલ11401164
ડિસા11411173
ભાભર11551195
પાટણ11351196
ધાનેરા11301179
મહેસાણા11111183
વિજાપુર11301190
હારીજ11311183
માણસા11001182
ગોજારીયા11501164
કડી11331202
વિસનગર11111187
પાલનપુર11401182
તલોદ11501191
થરા11651191
દહેગામ11261157
ભીલડી11611181
દીયોદર11401190
વડાલી11211185
કલોલ11411175
સિધ્ધપુર11301195
હિંમતનગર11401182
કુકરવાડા11301185
મોડાસા11301165
ધનસૂરા11401155
ઇડર11601183
પાથાવાડ11301183
બેચરાજી11601179
વડગામ11411175
ખેડબ્રહ્મા11551170
કપડવંજ10801120
વીરમગામ11401156
થરાદ11351180
રાસળ11301160
બાવળા11251168
સાણંદ11311148
રાધનપુર11551197
આંબલિયાસણ11201140
સતલાસણા11401165
ઇકબાલગઢ11501167
શિહોરી11601190
ઉનાવા11251181
લાખાણી11501174
પ્રાંતિજ11401160
સમી11501170
વારાહી11501177
ચાણસ્મા10711183
દાહોદ11001120
એરંડા Eranda Price 06-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment