એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 09-04-2024 ના એરંડાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 09-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા.”

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1036થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1006થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1359 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1128થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1154થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1152 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના 08-04-2024 ના એરંડાના ભાવ

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1142થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1027થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1179 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1124થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 09-04-2024):

તા. 09-04-2024, શનિવારના બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10251145
ગોંડલ7111151
જુનાગઢ10001113
જામનગર10001100
કાલાવડ10001105
સાવરકુંડલા11001161
જામજોધપુર10501126
જેતપુર10701121
ઉપલેટા10501127
વિસાવદર10651101
ધોરાજી10361116
મહુવા10061103
અમરેલી10501121
કોડીનાર10001127
તળાજા10801130
હળવદ11011149
ભાવનગર10351121
જસદણ9001111
બોટાદ10801106
વાંકાનેર10401109
મોરબી10501130
ભચાઉ11151141
અંજાર10751155
ભુજ10501143
રાજુલા10301031
લાલપુર10511359
દશાડાપાટડી11251130
ધ્રોલ10001095
માંડલ11281145
ડિસા11541140
ભાભર11301161
પાટણ11211180
ધાનેરા11001152
મહેસાણા11001155
વિજાપુર11001164
હારીજ11211171
માણસા11001160
ગોજારીયા11351161
કડી11201150
વિસનગર10311171
પાલનપુર11211158
તલોદ11001150
થરા11421171
દહેગામ10271126
દીયોદર11001155
વડાલી11401182
કલોલ11251151
સિધ્ધપુર11201179
હિંમતનગર11401156
કુકરવાડા11241160
મોડાસા11001128
ધનસૂરા11001140
ઇડર11301146
પાથાવાડ11251150
બેચરાજી11351153
વડગામ11311145
ખેડબ્રહ્મા11411153
કપડવંજ10801120
વીરમગામ11141128
થરાદ11151153
રાસળ11101145
બાવળા11211145
સાણંદ11121129
આંબલિયાસણ11111128
સતલાસણા11151130
ઇકબાલગઢ11001145
શિહોરી11501170
ઉનાવા11071164
લાખાણી11401159
પ્રાંતિજ11301150
સમી11401157
વારાહી11311150
દાહોદ10601080
એરંડા Eranda Price 09-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment