એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 13-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 12-04-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1037થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1079 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1034થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા.

દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગઢડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1044 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1063થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1049થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના એરંડાના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1112થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1147 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1107થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 13-04-2024):

તા. 12-04-2024, શુક્રવારના બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10201124
ગોંડલ5111131
જુનાગઢ10001111
જામનગર10001078
કાલાવડ10371107
સાવરકુંડલા10001144
જામજોધપુર10201111
જેતપુર10501105
ઉપલેટા10601117
વિસાવદર10501106
ધોરાજી10251121
મહુવા7001079
પોરબંદર850960
અમરેલી10001109
કોડીનાર10701123
તળાજા8911074
હળવદ10751129
ભાવનગર10401112
જસદણ9001100
બોટાદ7501074
મોરબી10001090
ભેંસાણ10501102
ભચાઉ10851118
અંજાર10501139
ભુજ11111167
રાજુલા9001061
લાલપુર10341070
દશાડાપાટડી11051110
ગઢડા10001044
ધ્રોલ10631081
માંડલ11011124
ડિસા11211139
પાટણ11001161
ધાનેરા11001140
મહેસાણા10491140
વિજાપુર10701146
હારીજ11111141
માણસા11101141
ગોજારીયા11201137
કડી11001126
વિસનગર10501156
પાલનપુર11121145
તલોદ10611129
થરા11301147
દહેગામ10811116
ભીલડી11251140
દીયોદર11001145
કલોલ11001300
સિધ્ધપુર10701159
હિંમતનગર11001133
કુકરવાડા10801145
મોડાસા11001120
ધનસૂરા10801110
ઇડર11071139
પાથાવાડ11001135
બેચરાજી11101138
વડગામ11081135
ખેડબ્રહ્મા11011115
કપડવંજ10801100
વીરમગામ11101120
થરાદ11111152
રાસળ11001115
બાવળા10651137
સાણંદ10771109
રાધનપુર11151145
આંબલિયાસણ10691115
સતલાસણા10911111
ઇકબાલગઢ11201132
શિહોરી10901140
લાખાણી11251141
પ્રાંતિજ11101155
સમી11201140
વારાહી11001133
ચાણસ્મા11021146
દાહોદ10601080
એરંડા Eranda Price 13-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment