એરંડાના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (15-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 15-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13-05-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1089 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1004થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1056થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1020 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 1067 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1042થી રૂ. 1058 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1063 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1137થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1042થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1089થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1114થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1089થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1109થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (11-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1104 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિહોરી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પ્રાંતિજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 15-05-2024):

તા. 13-05-2024, મંગળવારના  બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10001094
ગોંડલ9511116
જુનાગઢ10001098
જામનગર10001089
કાલાવડ10041078
સાવરકુંડલા10501101
જેતપુર1000106
વિસાવદર10351071
ધોરાજી10561091
પોરબંદર9301020
અમરેલી8251067
કોડીનાર8001065
હળવદ10501101
ભાવનગર10751088
જસદણ9001040
બોટાદ10421058
વાંકાનેર9501063
મોરબી10201100
ભચાઉ10801105
અંજાર10501130
ભુજ10501111
રાજુલા970971
દશાડાપાટડી10851090
પાટણ10801145
ધાનેરા11001145
મહેસાણા10751121
વિજાપુર10601134
માણસા10801125
ગોજારીયા11001125
કડી11371110
વિસનગર10421139
પાલનપુર10891140
તલોદ11141138
થરા11001138
દહેગામ10891106
ભીલડી11091127
દીયોદર11001140
વડાલી11001123
કલોલ11001125
સિધ્ધપુર11001140
હિંમતનગર10801121
કુકરવાડા10501115
મોડાસા10701097
ધનસૂરા10801102
ઇડર10851110
પાથાવાડ11001135
બેચરાજી11001125
ખેડબ્રહ્મા10751109
કપડવંજ10601100
બાવળા11111145
આંબલિયાસણ10881100
સતલાસણા10801104
શિહોરી10881145
પ્રાંતિજ10401080
દાહોદ10501070
એરંડા Eranda Price 15-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment