એરંડાના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (18-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 18-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16-04-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1018થી રૂ. 1099 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1058 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1058થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1089 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1104 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1059 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1072 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1042 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (16-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા.

ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 18-04-2024):

તા. 16-04-2024, મંગળવારના  બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10181099
ગોંડલ8111116
જુનાગઢ9501090
જામનગર10001082
કાલાવડ8001058
સાવરકુંડલા10001122
જામજોધપુર10001076
જેતપુર10581096
ઉપલેટા10301090
વિસાવદર9501086
ધોરાજી10511096
મહુવા10411069
પોરબંદર10251085
અમરેલી10001089
કોડીનાર10001104
તળાજા9251113
હળવદ10251095
ભાવનગર10001095
જસદણ9001088
બોટાદ7501080
વાંકાનેર9801059
મોરબી10011075
ભેંસાણ10001072
ભચાઉ10801107
અંજાર10601120
ભુજ10951105
રાજુલા10411042
લાલપુર10201040
દશાડાપાટડી10851090
ધ્રોલ9001041
ડિસા11001131
ભાભર10751127
પાટણ10501134
ધાનેરા10851118
મહેસાણા10251120
વિજાપુર10501135
હારીજ10701124
માણસા10701129
ગોજારીયા11001121
કડી11001118
વિસનગર10501127
પાલનપુર10881121
તલોદ10551115
થરા10951135
દહેગામ10701102
ભીલડી10911167
દીયોદર10901120
વડાલી11001144
કલોલ10801110
સિધ્ધપુર10751136
હિંમતનગર10901120
કુકરવાડા10651121
મોડાસા10801111
ધનસૂરા10801107
ઇડર11011117
બેચરાજી10901115
વડગામ10901114
ખેડબ્રહ્મા10851115
કપડવંજ10801100
વીરમગામ10871106
થરાદ10801131
રાસળ11001110
બાવળા10861127
સાણંદ10841101
રાધનપુર10901120
આંબલિયાસણ10801100
સતલાસણા10811095
ઇકબાલગઢ11111116
શિહોરી10801125
ઉનાવા10701126
લાખાણી10751125
પ્રાંતિજ11101130
સમી10901108
વારાહી10901100
ચાણસ્મા10401126
જેતલપુર10911111
દાહોદ11001130
એરંડા Eranda Price 18-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment