આજે ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ; જાણો આજના (02-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 462થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 80થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 529 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 433થી રૂ. 593 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 526 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 512 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 680 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 515થી રૂ. 635 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 453થી રૂ. 619 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 80થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજે ઘઉંના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (02-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 557 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 395થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 352થી રૂ. 456 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 509 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 472થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 510થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ490560
ગોંડલ410601
અમરેલી450582
જામનગર380565
સાવરકુંડલા480550
જસદણ400560
બોટાદ470626
પોરબંદર461505
વિસાવદર462546
મહુવા80690
વાંકાનેર450560
જુનાગઢ450558
જામજોધપુર410529
ભાવનગર471551
મોરબી433593
પાલીતાણા425570
કાલાવડ450528
હળવદ430615
ઉપલેટા470526
ધોરાજી431512
બાબરા485535
ભેંસાણ480530
ધ્રોલ426520
ઇડર475591
પાટણ460700
હારીજ411750
ડિસા431550
વિસનગર400600
માણસા425571
થરા440680
મોડાસા480565
કડી480590
પાલનપુર450577
મહેસાણા430562
હિંમતનગર480601
વિજાપુર470600
કુકરવાડા440554
ધાનેરા443609
ધનસૂરા450500
ટિંટોઈ470550
સિધ્ધપુર460650
તલોદ450595
ગોજારીયા500552
ભીલડી405552
દીયોદર500690
વડાલી475542
કલોલ475531
પાથાવાડ456609
બેચરાજી440580
ખેડબ્રહ્મા485560
કપડવંજ440500
વીરમગામ475529
સતલાસણા465551
શિહોરી440550
પ્રાંતિજ460510
વાવ500690
દાહોદ492495

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 03-05-2024):

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ515635
અમરેલી453619
મહુવા80690
ગોંડલ470600
કોડીનાર470557
પોરબંદર395430
કાલાવડ9451200
જુનાગઢ480515
સાવરકુંડલા485560
તળાજા352456
દહેગામ470509
જસદણ400615
વાંકાનેર440536
વિસાવદર472506
ખેડબ્રહ્મા510570
દાહોદ500540
ઘઉં Ghau Price 03-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment