આજે ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ; જાણો આજના 04-04-2024 ના ઘઉંના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ઘઉં 04-04-2024

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-04-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 533 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 355થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 628 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 407થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 557 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 416થી રૂ. 624 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 552 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 396થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 509 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજે ઘઉંના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (03/04/2024 ના) ઘઉંના બજારભાવ

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 447થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 577 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 327થી રૂ. 445 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 340થી રૂ. 534 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 438થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-04-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 578 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 414થી રૂ. 712 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 665 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 584 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 573 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 715 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 655 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 631 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 480થી રૂ. 684 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 454થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 485થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 628 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ (Ghau Price 04-04-2024):

તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 470 533
ગોંડલ 470 586
અમરેલી 410 582
જામનગર 475 581
સાવરકુંડલા 440 536
જેતપુર 431 541
જસદણ 355 580
બોટાદ 400 628
પોરબંદર 407 450
વિસાવદર 450 540
મહુવા 300 856
વાંકાનેર 460 557
જુનાગઢ 400 550
જામજોધપુર 400 566
ભાવનગર 461 610
મોરબી 416 624
રાજુલા 465 611
જામખંભાળિયા 475 552
પાલીતાણા 396 570
હળવદ 421 590
ઉપલેટા 370 509
ધોરાજી 447 511
કોડીનાર 460 520
બાબરા 443 577
ધારી 400 530
ભેંસાણ 400 500
લાલપુર 327 445
ધ્રોલ 340 534
ઇડર 470 600
પાટણ 438 671
હારીજ 430 635
ડિસા 441 641
વિસનગર 430 659
રાધનપુર 445 641
માણસા 410 569
થરા 440 630
મોડાસા 470 576
પાલનપુર 431 599
મહેસાણા 450 570
ખંભાત 430 655
હિંમતનગર 480 761
વિજાપુર 465 600
કુકરવાડા 430 552
ધાનેરા 480 592
ધનસૂરા 450 530
સિધ્ધપુર 447 620
તલોદ 470 588
ગોજારીયા 450 555
ભીલડી 435 607
દીયોદર 450 581
વડાલી 460 600
કલોલ 465 545
પાથાવાડ 400 580
બેચરાજી 455 633
વડગામ 431 535
ખેડબ્રહ્મા 470 530
સાણંદ 450 612
તારાપુર 400 626
કપડવંજ 430 460
બાવળા 425 490
વીરમગામ 451 620
આંબલિયાસણ 361 646
સતલાસણા 448 500
ઇકબાલગઢ 400 636
શિહોરી 400 560
પ્રાંતિજ 460 520
સલાલ 450 500
ચાણસ્મા 511 512
લાખાણી 561 562
સમી 450 580
દાહોદ 510 530

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ (Ghau Price 04-04-2024):

તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડ નીચા ભાવ ઉંચા ભાવ
રાજકોટ 498 578
અમરેલી 414 712
જેતપુર 500 665
મહુવા 300 856
ગોંડલ 476 651
કોડીનાર 490 584
પોરબંદર 455 595
કાલાવડ 430 571
જુનાગઢ 425 573
સાવરકુંડલા 450 715
તળાજા 350 547
ખંભાત 430 655
દહેગામ 468 631
જસદણ 350 630
વાંકાનેર 480 684
વિસાવદર 454 560
ખેડબ્રહ્મા 485 560
બાવળા 495 628
દાહોદ 520 540
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment