આજે ઘઉંના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (11-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 488 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 552 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 644 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 612 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 474થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 473થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 266થી રૂ. 628 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 522 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 494થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 599 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 522 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 497 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 721 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 631 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 637 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 711 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 266થી રૂ. 628 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 464થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 644 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 554 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 400થી રૂ. 475 સુધીના બોલાયા હતા.

બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 485 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 554 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 10-05-2024):

તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ350488
ગોંડલ470606
અમરેલી460601
સાવરકુંડલા470571
જેતપુર431552
જસદણ411644
બોટાદ470612
પોરબંદર474500
વિસાવદર473571
મહુવા266628
વાંકાનેર440571
જુનાગઢ400546
જામજોધપુર420522
ભાવનગર494538
મોરબી480550
પાલીતાણા400561
હળવદ480599
ધોરાજી492522
કોડીનાર450575
બાબરા480550
ધારી496511
ભેંસાણ400520
ધ્રોલ360497
ઇડર483590
પાટણ430721
હારીજ390680
ડિસા441631
વિસનગર450566
માણસા441556
થરા440637
મોડાસા470558
કડી490595
પાલનપુર450570
મહેસાણા401601
હિંમતનગર480574
વિજાપુર470642
કુકરવાડા430555
ધાનેરા457500
ધનસૂરા450530
સિધ્ધપુર463681
તલોદ460576
ગોજારીયા500518
ભીલડી440581
દીયોદર450600
કલોલ475540
પાથાવાડ455581
ખેડબ્રહ્મા490540
કપડવંજ440480
વીરમગામ421522
આંબલિયાસણ475601
ઇકબાલગઢ450631
પ્રાંતિજ450520
ચાણસ્મા400590
દાહોદ486489

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 10-05-2024):

તા. 09-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ482620
અમરેલી440711
મહુવા266628
ગોંડલ464651
પોરબંદર390450
કાલાવડ450536
જુનાગઢ430538
સાવરકુંડલા480560
તળાજા350550
દહેગામ483510
જસદણ411644
વાંકાનેર460554
વિસાવદર482506
ખેડબ્રહ્મા500560
કપડવંજ400475
બાવળા390485
દાહોદ510554
ઘઉં Ghau Price 10-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment