આજે ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (19-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 592 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 503 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા.

વવસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 524 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 427થી રૂ. 609 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 446થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાવળયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 409થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 537 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 414થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 449થી રૂ. 496 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 315થી રૂ. 406 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્ોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 534 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 684 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 685 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 703 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજે ઘઉંમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (18-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 502 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 539 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 442થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 632 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 472થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 480થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

વવસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 473થી રૂ. 521 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્ા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 19-04-2024):

તા. 16-04-2024, મંગળવારના  બજાર લોકવન ઘઉં ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ481530
ગોંડલ450651
અમરેલી443592
જામનગર440503
સાવરકુંડલા430531
જેતપુર450530
જસદણ425500
બોટાદ470605
પોરબંદર400450
વિસાવદર471541
મહુવા375650
વાંકાનેર450530
જુનાગઢ415574
જામજોધપુર400524
ભાવનગર470621
મોરબી427609
રાજુલા446600
જામખંભાવળયા426500
પાલીતાણા409531
હળવદ400537
ઉપલેટા451510
ધોરાજી414536
બાબરા450600
ધારી449496
ભેંસાણ400500
લાલપુર315406
ધ્રોલ360534
ઇડર470605
પાટણ430684
હારીજ440685
ડડસા470621
વિસનગર421666
રાધનપુર445670
માણસા420568
થરા440630
મોડાસા465609
કડી470599
પાલનપુર410610
મહેસાણા440561
ખંભાત430632
હિંમતનગર470629
વિજાપુર470608
કુકરવાડા470560
ધાનેરા486611
ધનસૂરા450520
સિધ્ધપુર460669
તલોદ460609
ગોજારીયા470571
દીયોદર450554
વડાલી461631
કલોલ455531
પાથાવાડ450550
બેચરાજી450500
વડગામ445550
ખેડબ્રહ્મા475545
તારાપુર430570
કપડવંજ420460
બાવળા425495
વીરમગામ440572
આંબલિયાસણ410612
સતલાસણા450577
ઇકબાલગઢ400620
પ્રાંતિજ450510
સલાલ450505
ચાણસમા615616
વારાહી701702
સમી400525
જેતલપુર461506
દાહોદ500550

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 19-04-2024):

તા. 16-04-2024, મંગળવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ500650
અમરેલી450703
જેતપુર490590
મહુવા375650
ગોંડલ460661
કોડીનાર450570
પોરબંદર470502
કાલાવડ430539
જુનાગઢ420546
સાવરકુંડલા442591
તળાજા350560
ખંભાત430632
દહેગામ472575
જસદણ425570
વાંકાનેર480580
વવસાવદર473521
ખેડબ્રહ્ા510565
બાવળા498585
દાહોદ510540
ઘઉં Ghau Price 19-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment