આજે ઘઉંના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ; જાણો આજના (25-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 578 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 445 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 464થી રૂ. 536 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 495થી રૂ. 564 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 454થી રૂ. 596 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 617 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 523 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 563 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 452થી રૂ. 509 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 507થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 365થી રૂ. 445 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 373થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 462થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 658 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 779 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 504થી રૂ. 583 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 432થી રૂ. 660 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 598 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ઘઉંના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (24-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 4465થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 542 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 395થી રૂ. 670 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 543 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 472થી રૂ. 514 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 505થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર લોકવન ઘઉં ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ476530
ગોંડલ460611
અમરેલી445572
જામનગર300516
સાવરકુંડલા430536
જેતપુર451545
જસદણ350580
બોટાદ390578
પોરબંદર405445
વિસાવદર464536
મહુવા421640
વાંકાનેર450586
જામજોધપુર400505
ભાવનગર495564
મોરબી454596
રાજુલા460617
જામખંભાળિયા450523
પાલીતાણા405530
હળવદ401563
ઉપલેટા425511
ધોરાજી452509
બાબરા468560
ધારી507562
ભેંસાણ400525
લાલપુર365445
ધ્રોલ373516
માંડલ475570
ઇડર462575
પાટણ425658
હારીજ430779
ડિસા451625
વિસનગર440601
રાધનપુર450680
માણસા440574
થરા446661
મોડાસા460626
કડી460590
પાલનપુર441564
મહેસાણા440556
ખંભાત430581
હિંમતનગર480570
વિજાપુર465599
કુકરવાડા450600
ધાનેરા542600
ધનસૂરા450500
સિધ્ધપુર450660
તલોદ460622
ગોજારીયા440580
ભીલડી460461
દીયોદર460525
વડાલી463536
કલોલ470546
પાથાવાડ418548
વડગામ441519
ખેડબ્રહ્મા475520
સાણંદ440590
તારાપુર430576
કપડવંજ450480
બાવળા440495
વીરમગામ465622
આંબલિયાસણ460636
સતલાસણા456575
ઇકબાલગઢ460609
શિહોરી498671
પ્રાંતિજ460515
સલાલ450500
ચાણસ્મા385610
વારાહી600601
જેતલપુર460491
દાહોદ510545

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર ટુકડા ઘઉં ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ504583
અમરેલી432660
જેતપુર471598
મહુવા421640
ગોંડલ4465671
કોડીનાર470542
પોરબંદર465516
કાલાવડ435540
સાવરકુંડલા440553
તળાજા395670
ખંભાત430581
દહેગામ478543
જસદણ380650
વાંકાનેર470625
વિસાવદર472514
ખેડબ્રહ્મા490530
બાવળા505555
દાહોદ500540
ઘઉં Ghau Price 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment