ઘઉંના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (27-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 26-04-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 523 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 442થી રૂ. 569 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 532 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 405થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 462થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 549 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 564 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 486થી રૂ. 497 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 393થી રૂ. 532 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 449થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 7002 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 591 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 641 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 26-04-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 504થી રૂ. 568 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 632 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ઘઉંના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (26-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 542 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 524 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 469થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 58 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 27-04-2024):

તા. 26-04-2024, શુક્રવારના  બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ478523
ગોંડલ450581
અમરેલી442569
જામનગર300571
સાવરકુંડલા440532
જેતપુર431551
જસદણ400565
પોરબંદર405435
વિસાવદર462544
વાંકાનેર440549
જુનાગઢ425564
જામજોધપુર410491
ભાવનગર486497
પાલીતાણા393532
કાલાવડ450540
હળવદ401561
ઉપલેટા425495
બાબરા449541
ભેંસાણ400525
ધ્રોલ370516
ઇડર475571
પાટણ460900
હારીજ445640
ડિસા441621
વિસનગર440605
રાધનપુર4507002
માણસા430581
મોડાસા480551
કડી470591
પાલનપુર440641
મહેસાણા461634
હિંમતનગર480700
વિજાપુર470601
કુકરવાડા450564
ધનસૂરા450500
સિધ્ધપુર460660
તલોદ460580
ગોજારીયા480525
વડાલી463525
કલોલ470541
બેચરાજી10901123
વડગામ421465
ખેડબ્રહ્મા480542
તારાપુર440540
કપડવંજ400470
બાવળા465496
વીરમગામ507547
સતલાસણા560577
ઇકબાલગઢ440607
પ્રાંતિજ450515
ચાણસ્મા428642
વારાહી511650
સમી449450

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 27-04-2024):

તા. 26-04-2024, શુક્રવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ504568
અમરેલી450632
જેતપુર481585
ગોંડલ460606
પોરબંદર455542
જુનાગઢ430524
સાવરકુંડલા455571
દહેગામ469555
જસદણ400590
વાંકાનેર460570
વિસાવદર476510
ખેડબ્રહ્મા510570
બાવળા50158
ઘઉં Ghau Price 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment