આજે ઘઉંના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ રૂ. 827; જાણો આજના (30-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના  રોજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 453થી રૂ. 601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 532 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 827 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 473થી રૂ. 567 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 210થી રૂ. 436 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 594 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 405 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 445થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 466થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 423થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 587 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-04-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 589 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 456થી રૂ. 672 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ઘઉંના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (29-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 827 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 450 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 462થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 517 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 655 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 473થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 465થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
ગોંડલ450581
અમરેલી453601
જામનગર420565
સાવરકુંડલા445544
જેતપુર421541
જસદણ400575
બોટાદ470606
પોરબંદર460532
વિસાવદર468570
મહુવા451827
વાંકાનેર450558
જામજોધપુર410506
ભાવનગર490561
મોરબી445595
રાજુલા473567
પાલીતાણા210436
હળવદ425594
ઉપલેટા200405
ધોરાજી410520
કોડીનાર445550
બાબરા466544
ભેંસાણ400525
લાલપુર423430
ઇડર475590
પાટણ430690
હારીજ425690
ડિસા450640
વિસનગર441565
રાધનપુર440620
માણસા460587
થરા440642
મોડાસા460576
પાલનપુર450586
ખંભાત430566
હિંમતનગર480665
વિજાપુર470610
કુકરવાડા450563
ધાનેરા450610
ધનસૂરા450520
ટિંટોઈ450570
સિધ્ધપુર455660
તલોદ465585
ગોજારીયા460535
ભીલડી450451
દીયોદર500555
વડાલી465535
કલોલ470530
પાથાવાડ441560
બેચરાજી440480
વડગામ460532
ખેડબ્રહ્મા480530
તારાપુર440570
કપડવંજ440470
બાવળા500541
સતલાસણા460538
ઇકબાલગઢ442600
શિહોરી550700
પ્રાંતિજ440510
સલાલ450500

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 30-04-2024):

તા. 29-04-2024, સોમવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ492589
અમરેલી456672
જેતપુર500580
મહુવા451827
ગોંડલ460606
પોરબંદર400450
કાલાવડ435535
સાવરકુંડલા462586
ખંભાત430566
દહેગામ481517
જસદણ400655
વાંકાનેર460545
વિસાવદર473515
ખેડબ્રહ્મા500550
બાવળા465495
ઘઉં Ghau Price 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment