જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 09-04-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 09-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 09-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1310થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3601થી રૂ. 4561 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2250થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1191થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 826 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 06-04-2024 ના ભાવ

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 896 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 3551 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501246
કપાસ13101571
જીરૂ36014,561
એરંડા10301121
તુવેર17012361
તલ22502501
ધાણા10501751
ધાણી14002091
ઘઉં410541
બાજરો300391
ચણા10511166
કાબુલી ચણા11912001
અડદ13011751
જુવાર601826
રાયડો851951
વાલ9011401
મેથી8511146
ઈસબગુલ10011601
સોયાબીન701896
કલંજી20013551
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 09-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment