જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 10-04-2024 ના જામનગરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 10-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 10-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1840 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1830થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2035 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1364 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4635 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 09-04-2024 ના જામનગરના ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 60થી રૂ. 265 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501560
બાજરો400495
ઘઉં440626
મગ10801915
અડદ15001840
તુવેર18302300
મેથી7001245
ચણા10001370
ચણા સફેદ14002035
મગફળી જીણી10501215
મગફળી જાડી10001230
એરંડા10001107
રાયડો800970
રાઈ10001364
લસણ9002855
જીરૂ3,3004,635
અજમો20003100
ધાણા10001650
ધાણી14002000
ડુંગળી સૂકી60265
સોયાબીન800855
વટાણા8501450
કલોંજી12003400
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 10-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment