જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 12-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 12-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 344થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 448 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 969 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4375 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1588 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જસદણના બજાર ભાવ

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13251515
ઘઉં ટુકડા344600
ઘઉં350570
બાજરો300448
જુવાર4001000
મકાઈ400400
મગ10001751
ચણા11251196
વાલ11001900
અડદ17001700
ચોળા5501500
તુવેર14002151
મગફળી જાડી9501240
સીંગદાણા11001521
એરંડા9001100
તલ કાળા28002800
તલ15002651
રાઈ9001180
મેથી700969
જીરું38004,375
ધાણા11001588
મરચા સૂકા10004000
વરિયાળી10001651
રજકાનું બી20002000
સુવા7801000
સોયાબીન770870
ગુવાર451451
જસદણ Jasdan Apmc Rate 12-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment