જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 27-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 27-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 521 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1177થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1825 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજગરોના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1421થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 2650થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા.

રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501500
ઘઉં ટુકડા400595
ઘઉં375565
બાજરો300521
જુવાર400850
મગ10001800
ચણા11771236
વાલ10001825
અડદ10501700
તુવેર15002200
રાજગરો11001100
મગફળી જાડી10501280
સીંગદાણા12001530
સીંગફાડા14211421
એરંડા9001078
તલ કાળા20002950
તલ15002600
રાઈ9201200
મેથી8001000
જીરું36004,425
ધાણા10001550
મરચા સૂકા6002200
વરિયાળી9001144
લસણ26502650
રજકાનું બી23002300
સુવા10001000
સોયાબીન750860
જસદણ Jasdan Apmc Rate 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment