જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 30-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 30-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 425 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1265 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2220 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2550 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001540
ઘઉં ટુકડા400630
ઘઉં400588
બાજરો300400
જુવાર400860
મકાઈ300425
મગ11001700
ચણા11801265
વાલ10501700
અડદ12001750
ચોળા10003100
તુવેર13002220
મગફળી જાડી10501300
સીંગદાણા12001560
સીંગફાડા14001400
એરંડા9001069
તલ કાળા27002700
તલ15002550
રાઈ9001100
મેથી9001100
જીરું36004,500
ધાણા10001400
મરચા સૂકા5503500
વરિયાળી10001300
લસણ10001000
કળથી16001600
સુવા9001100
સોયાબીન750869
જસદણ Jasdan Apmc Rate 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment