જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (03-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 03-06-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 01-06-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3851થી રૂ. 5251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3001થી રૂ. 5111 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 5470 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4451થી રૂ. 5201 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 5280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 5420 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 5041 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4680થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4700થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4925થી રૂ. 5490 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4900થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5274 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (01-06-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5380 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3891થી રૂ. 4830 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4501થી રૂ. 5850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4571થી રૂ. 5300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5531 સુધીના બોલાયા હતા.

કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 5350 સુધીના બોલાયા હતા. લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 03-06-2024):

તા. 01-06-2024, શનિવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ42005300
ગોંડલ38515251
જેતપુર30015111
બોટાદ46005430
વાંકાનેર44005320
અમરેલી22005470
જસદણ46005200
કાલાવડ47005050
જામજોધપુર44515201
જામનગર25005280
મહુવા39005420
જુનાગઢ28005041
સાવરકુંડલા49005300
મોરબી44005200
બાબરા46805250
પોરબંદર47005100
ભાવનગર49005500
જામખંભાળિયા49005100
ભેંસાણ40004900
દશાડાપાટડી49255490
લાલપુર45004600
ધ્રોલ43005120
ભચાઉ49005250
હળવદ48005274
હારીજ48005380
પાટણ40005290
ધાનેરા38914830
થરા45015850
દીયોદર45715300
ભાભર44005531
કપડવંજ48005500
થરાદ44005650
સમી48005350
લાખાણી11001101
જીરૂ Jiru Price 03-06-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment