જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજના 09-04-2024 ના જીરુંના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 09-04-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3551થી રૂ. 4676 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4625 સુધીના બોલાયા હતા.”

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3870થી રૂ. 4875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4930 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3751થી રૂ. 4571 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 4601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4720 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4120થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4346થી રૂ. 4511 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3375થી રૂ. 4475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3825થી રૂ. 4131 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4075થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3890થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 5070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3050થી રૂ. 4575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3250થી રૂ. 4480 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3950થી રૂ. 4645 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4680 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4150થી રૂ. 4650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4416 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3151થી રૂ. 4650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 5023 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજના 08-04-2024 ના જીરુંના ભાવ

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4855 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4902 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3275થી રૂ. 4220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા.

સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 09-04-2024):

તા. 09-04-2024, શનિવારના બજાર જીરૂ ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ37004630
ગોંડલ35514676
જેતપુર42004625
બોટાદ38704875
વાંકાનેર35004565
અમરેલી38004930
જસદણ35004600
કાલાવડ38504550
જામજોધપુર37514571
જામનગર40004575
મહુવા46004601
જુનાગઢ36004720
સાવરકુંડલા32004700
મોરબી41004600
રાજુલા40004300
બાબરા41205000
ઉપલેટા37004500
ધોરાજી43464511
પોરબંદર33754475
ભાવનગર30504500
વિસાવદર38254131
જામખંભાળિયા40755000
ભેંસાણ30004500
દશાડાપાટડી38904600
પાલીતાણા38505070
લાલપુર30504575
ધ્રોલ32504480
માંડલ39504645
ભચાઉ33004571
હળવદ42004680
ઉંઝા35005700
હારીજ41504650
પાટણ30004416
ધાનેરા31514650
થરા38005023
દીયોદર30004700
ભાભર35004855
સિધ્ધપુર25003000
બેચરાજી34004902
થરાદ40004800
વીરમગામ32754220
વાવ20005100
સમી40004550
વારાહી30005000
જીરૂ Jiru Price 09-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment