જીરૂના ભાવમાં બે દિવસથી વધારો; જાણો આજના (13-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જીરૂ Jiru Price 13-05-2024

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 11-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5336 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3401થી રૂ. 5311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2070થી રૂ. 4980 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5165 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4101થી રૂ. 5271 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5375 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4751થી રૂ. 5421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3690થી રૂ. 5410 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3900થી રૂ. 5125 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4250થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 5051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4550થી રૂ. 5312 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (11-05-2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 5075 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4870થી રૂ. 5375 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 6050 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4950થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4250થી રૂ. 5760 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4452થી રૂ. 4670 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂ ના બજાર ભાવ (Jiru Price 13-05-2024):

તા. 11-05-2024, શનિવારના  બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ44005336
ગોંડલ34015311
અમરેલી20704980
જસદણ40005200
કાલાવડ45005165
જામજોધપુર41015271
જુનાગઢ45005375
સાવરકુંડલા47515421
મોરબી44005200
બાબરા36905410
ઉપલેટા45005000
પોરબંદર39005125
ભાવનગર42505250
ભેંસાણ10005051
દશાડાપાટડી45505312
ધ્રોલ35005075
હળવદ48705375
ઉંઝા36006050
હારીજ49505500
ધાનેરા45005391
થરા42505760
સિધ્ધપુર42004620
વીરમગામ44524670
જીરૂ Jiru Price 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment