જીરૂ ભાવમાં હજી ઘટાડો થશે? જાણો આજના જીરુંના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Jiru Price:

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18/03/2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 4852 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 4851 સુધીના બોલાયા હતા.”

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4786 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3410થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 4760 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 4830 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4935 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 5510 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 4925 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4773 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4225થી રૂ. 5025 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4170થી રૂ. 4730 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3996થી રૂ. 4751 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3925થી રૂ. 4825 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 5250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3825થી રૂ. 4471 સુધીના બોલાયા હતા.

જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4830 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4986 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4575થી રૂ. 5180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3085થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4740 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4201થી રૂ. 4899 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4791 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4350થી રૂ. 5090 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 6500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4050થી રૂ. 4850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 4978 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3395થી રૂ. 4476 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2440થી રૂ. 4360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 5527 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અડદના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના અડદના ભાવ

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5017 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 4225 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4240થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5100 સુધીના બોલાયા હતા.

વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3550થી રૂ. 4920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાવ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 5173 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4900 સુધીના બોલાયા હતા.

વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3721થી રૂ. 4500 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ (Jiru Price):

તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ44004852
ગોંડલ30005001
જેતપુર44004851
બોટાદ40004885
વાંકાનેર30004786
અમરેલી34105100
જસદણ40004750
કાલાવડ44004760
જામજોધપુર43004830
જામનગર30004935
મહુવા31005510
જુનાગઢ44004925
સાવરકુંડલા33005000
મોરબી41004850
રાજુલા30004773
બાબરા42255025
ઉપલેટા41704730
ધોરાજી39964751
પોરબંદર39254825
ભાવનગર36005250
વિસાવદર38254471
જામખંભાળિયા41004850
ભેંસાણ30004830
દશાડાપાટડી40004986
પાલીતાણા45755180
લાલપુર30854750
ધ્રોલ33004740
માંડલ42014899
ભચાઉ40004791
હળવદ43505090
ઉંઝા36506500
હારીજ40504850
પાટણ37004978
ધાનેરા33954476
મહેસાણા24404360
થરા43005527
રાધનપુર41005200
દીયોદર41005017
સિધ્ધપુર21004225
બેચરાજી33004570
સાણંદ42404600
થરાદ40005100
વીરમગામ35504920
વાવ33005173
સમી42004900
વારાહી41005000
લાખાણી37214500
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment