જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના 30-03-2024 ના જીરુંના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Jiru Price 30-03-2024:

જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29-03-2024, શુક્રવારના રોજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3801થી રૂ. 5351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4636 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 4720 સુધીના બોલાયા હતા.”

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 5030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4775 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 5001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 5000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 3301 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4230થી રૂ. 4710 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4125થી રૂ. 4725 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4848 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 4590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4091થી રૂ. 5671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3490થી રૂ. 5200 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4445 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4050થી રૂ. 4990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 3672થી રૂ. 4200 સુધીના બોલાયા હતા. સમી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4300થી રૂ. 4825 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ (Jiru Price 30-03-2024):

તા. 29-03-2024, શુક્રવારના બજાર જીરૂના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
ગોંડલ38015351
જેતપુર42004636
વાંકાનેર32004720
અમરેલી37005030
જસદણ40004775
જામજોધપુર42004750
મહુવા50005001
સાવરકુંડલા32005000
તળાજા33003301
બાબરા42304710
પોરબંદર36004650
દશાડાપાટડી41254725
લાલપુર30003780
ભચાઉ40004700
હારીજ41004848
પાટણ34004590
થરા40915671
સિધ્ધપુર34905200
બેચરાજી35004445
સાણંદ40504990
વીરમગામ36724200
સમી43004825
Jiru Price 30-03-2024
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના 30-03-2024 ના જીરુંના ભાવ”

Leave a Comment