જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 10-04-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 10-04-2024

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 10-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 538 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 311થી રૂ. 509 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 652થી રૂ. 652 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1167 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2279 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1239 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1406 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4780 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1705 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 09-04-2024 ના જુનાગઢના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 1776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 730 સુધીના બોલાયા હતા. કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં420538
ઘઉં ટુકડા440544
બાજરો311509
જુવાર650882
મકાઈ652652
ચણા10501167
અડદ10001890
તુવેર17502279
મગફળી જીણી10001239
મગફળી જાડી10201310
સીંગફાડા12001406
એરંડા10001105
તલ19002611
જીરૂ3,5004,780
ઈસબગુલ17001950
ધાણા13501600
ધાણી16001900
મગ14001705
વાલ6501776
ચોળી15001500
સોયાબીન830911
રાઈ9001175
મેથી8001135
ગુવાર730730
કલંજી30003000
વરિયાળી11751175
જુનાગઢ Junagadh Apmc Rate 10-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment