મગફળીના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ; જાણો 09-04-2024 ના મગફળીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 09-04-2024

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1267 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1412થી રૂ. 1535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1062થી રૂ. 1279 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 09-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1404 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 971થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1278 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1316 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો 08-04-2024 ના મગફળીના ભાવ

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1274 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1372થી રૂ. 1373 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1160 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1086થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 09-04-2024):

તા. 09-04-2024, શનિવારના બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10901350
અમરેલી9001216
કોડીનાર11801267
સાવરકુંડલા10311251
જેતપુર7511241
પોરબંદર9501370
વિસાવદર10451231
મહુવા14121535
ગોંડલ8011351
કાલાવડ10501290
જુનાગઢ10001288
જામજોધપુર9501246
ભાવનગર12001201
માણાવદર14001401
તળાજા10621279
હળવદ10001180
જામનગર10001250
ભેસાણ8001235
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 09-04-2024):

તા. 09-04-2024, શનિવારના બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11101235
અમરેલી10011215
કોડીનાર12301404
સાવરકુંડલા9711255
જસદણ9001280
મહુવા9501278
ગોંડલ8511316
કાલાવડ11001200
જામજોધપુર9001226
ઉપલેટા10001274
ધોરાજી9011241
વાંકાનેર950951
જેતપુર7111206
તળાજા13721373
ભાવનગર11001260
રાજુલા9001220
મોરબી11001160
જામનગર10001210
ધારી10861087
ખંભાળિયા9501251
લાલપુર9311001
ધ્રોલ10001235
મગફળી Magfali Price 09-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment