મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (15-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 15-04-2024

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1345 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1209 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1252 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 913થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 995થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1302 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1139થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 963થી રૂ. 1295 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 15-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 13-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1217 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1337 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1311 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના મગફળીના બજાર ભાવ

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 781થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1185થી રૂ. 1189 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 900થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ  માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. થી રૂ. સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 15-04-2024):

તા. 13-04-2024, શનિવારના  બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10801345
અમરેલી10001209
કોડીનાર11111252
સાવરકુંડલા9131251
જેતપુર9111276
પોરબંદર9951210
વિસાવદર10211191
ગોંડલ8511356
કાલાવડ8501205
જુનાગઢ10201302
જામજોધપુર9501246
ભાવનગર11391226
માણાવદર13501351
તળાજા9631295
જામનગર10001210
ભેસાણ8001184
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 15-04-2024):

તા. 13-04-2024, શનિવારના  બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11001235
અમરેલી9001217
કોડીનાર11501337
સાવરકુંડલા8401200
જસદણ10001301
ગોંડલ9011311
કાલાવડ9001175
જામજોધપુર9001200
ઉપલેટા8001220
જેતપુર7811171
ભાવનગર11851189
રાજુલા6001176
મોરબી10501220
જામનગર10501200
બોટાદ900901
ખંભાળિયા9001205
હિંમતનગર11001300
મગફળી Magfali Price 15-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment