મગફળીના ભાવમાં ઘટાડાને લાગી બ્રેક; જાણો આજના (19-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 19-04-2024

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1369 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1268 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1286 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1385થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 1242 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 19-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1248 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 885થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 757થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (18-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 19-04-2024):

તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11101369
અમરેલી9001220
કોડીનાર11801268
સાવરકુંડલા8441231
જેતપુર9111286
પોરબંદર9001220
વિસાવદર10401236
ગોંડલ8411351
કાલાવડ8201250
જુનાગઢ11001291
જામજોધપુર9501256
ભાવનગર10451100
માણાવદર13851400
તળાજા9911242
હળવદ9501180
જામનગર10001180
ભેસાણ8001180
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 19-04-2024):

તા. 18-04-2024, ગુરૂવારના  બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11301248
અમરેલી8851216
કોડીનાર11701360
સાવરકુંડલા7571266
જસદણ10001260
ગોંડલ9011296
કાલાવડ9001350
જામજોધપુર9001200
ઉપલેટા10451222
ધોરાજી8511216
જેતપુર8011191
મોરબી10001200
જામનગર10501170
વિસાવદર12511621
ખંભાળિયા9001250
લાલપુર7501000
ધ્રોલ9901192
મગફળી Magfali Price 19-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment