મગફળીના ભાવમાં બે દિવસથી સુધારો; જાણો આજના (20-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 20-04-2024

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1326 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1053થી રૂ. 1204 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1263 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 856થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1244 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1261થી રૂ. 1262 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1385થી રૂ. 1386 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1209 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 20-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-04-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1209 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1317 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1197 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1249 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં ઘટાડાને લાગી બ્રેક; જાણો આજના (19-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 761થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1118થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1212 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 985થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 20-04-2024):

તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11151326
અમરેલી10531204
કોડીનાર11501263
સાવરકુંડલા9301296
જેતપુર8561296
પોરબંદર10401250
વિસાવદર10551221
મહુવા10801244
ગોંડલ8311361
કાલાવડ8001245
જુનાગઢ10801260
જામજોધપુર9501256
ભાવનગર12611262
માણાવદર13851386
તળાજા10011275
જામનગર10001220
ભેસાણ8001209
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 20-04-2024):

તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11301245
અમરેલી8501209
કોડીનાર11801317
સાવરકુંડલા8011197
જસદણ9501225
મહુવા11401249
ગોંડલ9111276
કાલાવડ8501215
જામજોધપુર9001200
ઉપલેટા10901215
જેતપુર7611261
ભાવનગર11181119
રાજુલા9101301
મોરબી10801200
જામનગર10501180
ખંભાળિયા9201212
લાલપુર9851075
ધ્રોલ9401195
મગફળી Magfali Price 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment