મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો 23-03-2024 ના મગફળીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Magfali Price 22-03-2024:

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-03-2024, શુક્રવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1053થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 977થી રૂ. 1204 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 971થી રૂ. 1296 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1326થી રૂ. 1327 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1316 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1326થી રૂ. 1327 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1316 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1274 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-03-2024, શુક્રવારના રોજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 1322 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 781થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ડુંગળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ જાણો આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1172થી રૂ. 1198 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 855થી રૂ. 1035 સુધીના બોલાયા હતા. ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળીના બજાર ભાવ (Magfali Price 23-03-2024):

તા. 22-03-2024, શુક્રવારના બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
અમરેલી10531276
સાવરકુંડલા9771204
જેતપુર9711296
પોરબંદર10001280
મહુવા13261327
ગોંડલ7111316
મહુવા13261327
ગોંડલ7111316
જુનાગઢ10001260
જામજોધપુર9501236
તળાજા11351274
હળવદ9501080
દાહોદ12001400

જીણી મગફળીના બજાર ભાવ (Magfali Price 23-03-2024):

તા. 22-03-2024, શુક્રવારના બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
અમરેલી10001245
કોડીનાર12251322
સાવરકુંડલા7811201
જસદણ10501250
મહુવા11351240
ગોંડલ8011251
જામજોધપુર9001171
ઉપલેટા9001230
જેતપુર8211281
રાજુલા11001220
મોરબી7001102
જેતપુર8211281
બાબરા11721198
પાલીતાણા10451190
લાલપુર8551035
ધ્રોલ9401181
Magfali Price 23-03-2024
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો 23-03-2024 ના મગફળીના ભાવ”

Leave a Comment