મગફળીના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (25-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જાડી મગફળી Magfali Price 25-04-2024

જાડી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1203 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1186થી રૂ. 1270 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 877થી રૂ. 1258 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1386 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1366 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1371 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1155 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં જાડી મગફળીના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

ઝીણી મગફળી Magfali Price 25-04-2024

જીણી મગફળીના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1257 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1177થી રૂ. 1336 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 1208 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1272 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (24-04-2024 ના) મગફળીના બજાર ભાવ

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1430 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીનાભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીણી મગફળીના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1218 સુધીના બોલાયા હતા.

જાડી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર જાડી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11301340
અમરેલી9451203
કોડીનાર11861270
સાવરકુંડલા8771258
જેતપુર7501221
પોરબંદર10551200
વિસાવદર10501386
મહુવા9551166
ગોંડલ8511366
કાલાવડ9501300
જામજોધપુર9501246
માણાવદર13701371
તળાજા10311211
હળવદ10011155
જામનગર9501235
ભેસાણ8001180
દાહોદ12001400

જીણી મગફળી ના બજાર ભાવ (Magfali Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર જીણી મગફળીના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11201257
અમરેલી8301201
કોડીનાર11771336
સાવરકુંડલા7801208
જસદણ10001272
મહુવા10201221
ગોંડલ9011281
કાલાવડ10001200
જામજોધપુર9001200
ઉપલેટા10001240
જેતપુર7601256
તળાજા13251430
ભાવનગર10401051
રાજુલા9501175
મોરબી11301190
જામનગર9001150
ખંભાળિયા9001250
પાલીતાણા9211115
ધ્રોલ10001218
મગફળી Magfali Price 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment