મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના મહુવાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 19-03-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસ શંકરના બજાર ભાવ રૂ. 1313થી રૂ. 1548 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 658 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1932થી રૂ. 2295 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 680થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1269 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા નં.3ના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2301થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2390થી રૂ. 2390 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1525થી રૂ. 1820 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 5440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 111થી રૂ. 314 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 275 સુધીના બોલાયા હતા. નાળિયેર (100 નંગ)ના બજાર ભાવ રૂ. 505થી રૂ. 1658 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva Apmc Rate):

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ શંકર13131548
એરંડા4101094
જુવાર350790
બાજરી380531
ઘઉં ટુકડા411658
મકાઈ600600
મગ19322295
ધાણા12301700
સોયાબીન680861
ચણા દેશી11001269
ચણા નં.38001096
તલ23012400
તલ કાળા23902390
તુવેર15251820
જીરૂ2,7505,440
ડુંગળી111314
ડુંગળી સફેદ200275
નાળિયેર (100 નંગ)5051658
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment